WARSZTATY PORADNI „PO – MOC”


● Warsztaty, które prowadzone przez doświadczonych psychologów, są odpłatne.

● Zapisy odbywają się poprzez zgłoszenie na adres: pomoc.barbara@gmail.com. Prosimy o podanie informacji w jakim warsztacie pragną Państwo uczestniczyć.

● Po przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo informację o terminie warsztatu, wysokości odpłatności oraz numerze konta, na które trzeba wpłacić zaliczkę.

Trening asertywności:

Trening ma charakter praktyczny i pozwala na poznanie i przećwiczenie umiejętności dotyczących tego jak:

- asertywnie przyjmować ocenę na swój temat,
- asertywnie reagować na krytykę i atak,
- asertywnie wyrażać swoje opinie i przekonania,
- asertywnie wyrażać uczucia pozytywne i negatywne wobec drugiej osoby,
- asertywnie odmawiać.

I część treningu potrwa około 5 godzin. Uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy teoretyczne asertywności oraz przećwiczyć w formie praktycznej asertywne zachowania dotyczące przyjmowania ocen krytycznych i pochwał na swój temat oraz asertywnej odmowy. Podczas treningu otrzymają również informacje zwrotne oraz wskazówki odnośnie trenowanych umiejętności. Koszt 70zł za udział w treningu. W cenę wliczone są materiały dla uczestników. Pozostałe umiejętności będą trenowane podczas kolejnych stopni treningu.

Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy:

Jest to cykl kilkunastu spotkań 1,5 godzinnych (raz w tygodniu) odbywających się w formie warsztatów grupowych. Jest ona przeznaczona dla osób, które w swoim życiu doświadczają lub/i doświadczały przemocy fizycznej lub psychicznej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się min. z następującymi zagadnieniami oraz podjąć refleksję na temat własnego funkcjonowania:

- definicja przemocy fizycznej i psychicznej,
- elementy przemocy psychicznej: szantaż, manipulacja, poniżanie, deprecjonowanie potrzeb, ”pranie mózgu”,
- dynamika zachowań przemocowych w rodzinie,
- przyczyny przemocy i czynniki podtrzymujące to zjawisko w rodzinie,
- sposoby obrony przed przemocą-psychologiczne i instytucjonalne,
- cechy charakterystyczne osób doświadczających przemocy,
- cechy osób pozostających w związkach przemocowych i stosujących przemoc,
- zjawisko współuzależnienia, PTSD i inne długotrwałe skutki przemocy,
- przemoc domowa a religia katolicka-fakty i mity,
- rozwój siebie jako droga wyjścia z przemocowego kręgu.

Trening zastępowania agresji (TZA)

Cykl kilkunastu spotkań raz w tygodniu, których głównym celem jest zmiana zachowania, emocji i myślenia uczestników w taki sposób, aby zapobiegała ona zachowaniom agresywnym.
Trening polega na uczeniu się i ćwiczeniu nowych, bardziej konstruktywnych zachowań w sytuacjach w których dotychczas osoba nie radziła sobie z nadmiarem złości. Efektem będzie też nauka podejmowania właściwych decyzji w określonych okolicznościach. Spośród wielu umiejętności uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się min:

- identyfikacji czynników wewnętrznych (np. mysli) jak i zewnętrznych, które wyzwalają złość,
- identyfikowania własnego agresywnego zachowania i konsekwencji tego zachowania,
- wypracowania nowych umiejętności samouspokajania się,
- wprowadzania świeżo wypracowanych strategii w życie.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2019. Wizyt: