Ogłoszenia duszpasterskie

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
11 LITOPADA 2018

1. Dziś, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt.
2. W środę 14 listopada o godz. 18.00 będziemy sprawowali drugą Mszę świętą zbiorową. Następne Msze św. zbiorowe będziemy sprawowali w środę 21, i 28 listopada o godz. 18.00. Wypominki będą przez cały listopad w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 18.00.
3. Dzisiejsza taca i zbiórka do ksiąg jest przeznaczona na remont i ocieplenie ławek.
4. Zachęcamy do lektury naszej prasy katolickiej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• w poniedziałek, 12 listopada – święty Jozafat, działający na początku XVII wieku apostoł jedności Kościoła na polskich kresach wschodnich;
• we wtorek, 13 listopada – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy polscy z początku XI wieku, których krew przyczyniła się do rozkwitu chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie;
• w piątek, 16 listopada – Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, patronka najważniejszego sanktuarium maryjnego na Litwie, także bardzo bliskiego Polakom;
• w sobotę, 17 listopada – święta Elżbieta Węgierska. Po śmierci męża została tercjarką franciszkańską i poświęciła się bez reszty ubogim i zaniedbanym.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2018. Wizyt: