TRANSMISJA LIVE

z naszego kościoła

KANAŁ Sw. Barbara Gdansk NA YOUTUBE.


Ogłoszenia duszpasterskie

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
22 LISTOPADA 2020

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół uroczystość tę obchodzi w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Mamy jeszcze w żywej pamięci przeżywany przez nasze pokolenie Rok Święty 2000, do którego przygotował nas i przez który pięknie nas przeprowadził Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II. Wciąż aktualną prawdę o królowaniu Chrystusa dobrze oddawało hasło umieszczone na jubileuszowym znaku: „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. On jest początkiem i końcem wszystkiego! W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywamy rok liturgiczny i czynnie włączamy się w jego celebracje?

2. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani.

3. Wypominki za zmarłych sprawujemy codziennie o godz. 17.30, a dzisiaj o godz. 18.00. Msza św. zbiorowa za zmarłych będzie we wtorek o godz. 10.00.

4. W przyszłą niedzielę uroczyście poświęcimy opłatki

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 23 XI – św. Klemens I (†97 a 101), papież i męczennik, trzeci z kolei następca świętego Piotra Apostoła (wspomnienie dowolne);

• tego samego dnia – św. Kolumban (pomiędzy 530/543-615), opat (wspomnienie dowolne);

• 24 XI – św. Andrzej Dung-Lac, prezbitera, i jego Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862 (wspomnienie obowiązkowe);

• 25 XI – bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszka Siedliska (1842-1902), założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – nazaretanek, które otoczyły opieką ludzi biednych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, zajęły się wychowaniem dzieci zaniedbanych i samotnymi matkami, broniąc życia nienarodzonych (wspomnienie dowolne);

• tego samego dnia – św. Katarzyna Aleksandryjska († ok. 307/312), dziewica i męczennica (wspomnienie dowolne).


WSKAZANIA BP. JACKA JEZIERSKIEGO DLA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ (24 X 2020).

1. Od 17 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników nabożeństw (1 osoba na 7 m2).

2. W sytuacji zaostrzenia wymagań sanitarnych niemożliwe stały się spotkania grup, wspólnot i kręgów działających w salkach parafialnych.

3. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, a także w pozostałe dni listopada, nie organizujemy Mszy i procesji na cmentarzach. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłych rozłożyć w czasie, już w najbliższym tygodniu i aż do końca listopada. Chodzi o to, by uniknąć przebywania w tłumie osób na cmentarzu, o co apeluje również Policja.

4. Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad.

5. Obecność na Mszy św. jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące. Obecność tą uniemożliwiają jednak różne przeszkody. Dyspensy od udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy św. nie należy rozumieć magicznie.

• Chrześcijanin sam rozeznaje swoją sytuację i ocenia ją w świetle wiary, rozumu oraz wiedzy o zagrożeniu epidemią. Np. rodzice decydują w imieniu niepełnoletnich dzieci o ich udziale w niedzielnej Mszy, albo o pozostaniu w domu.

• W archidiecezji gdańskiej została już udzielona dyspensa, zwalniająca z udziału w niedzielnej Eucharystii i obejmująca kilka kategorii osób. Mogą z niej korzystać: chorzy, seniorzy, przeżywający lęki, pracownicy ochrony zdrowia, pełniący służbę na rzecz społeczeństwa.

• Powodem, który usprawiedliwia nieobecność na nabożeństwie niedzielnym lub świątecznym, jest ograniczona obecnie liczba miejsc w kościołach.

• Przyczyną grzechu nie są przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo w Eucharystii, ale zła wola, własne zaniedbanie oraz lenistwo, które są lekceważeniem Boga Stwórcy.

6. Proszę duszpasterzy, aby nie rozbudowywali nadmiernie ogłoszeń podczas Mszy świętej. Nie mogą one zająć miejsca nauczania niedzielnego, które realizujemy poprzez homilię, nawiązującą do czytań biblijnych.

+Jacek Jezierski

administrator archidiecezji gdańskiej

Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2020. Wizyt: