Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
13 STYCZNIA 2019

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godności przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi.

3. W naszej Parafii trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. Niech ona będzie okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi w nasz dom Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru!

Msza popołudniowa do końca stycznia jest sprawowana od poniedziałku do piątku o godz. 16.00 a w sobotę o godz. 18.00. W niedzielę Msze św. są sprawowane bez zmian.

Plan kolędy znajduje się w gablocie.

4. W przyszłą niedzielę, 20 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

5. W naszej parafii dzisiejsza taca i zbiórka do Księgi ofiar jest przeznaczona na pokrycie kosztów nowego ogrzewania w naszym kościele. W całej Polsce gra Orkiestra Pana Owsiaka swoimi sercami solidaryzujemy się także z tym wielkim dziełem.

6. W piątek o godz. 12.00 będzie sprawowana Msza św. w rocznicę święceń kapłańskich ks. Proboszcza. Wszystkich zapraszamy.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2019. Wizyt: