Ogłoszenia duszpasterskie

Druga niedziela zwykła
14 STYCZNIA 2018

1. W środę, 17 stycznia, dzień przed rozpoczęciem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będziemy przeżywać Dzień Judaizmu. Papież Jan Paweł II nazywał wyznawców judaizmu naszymi starszymi braćmi w wierze. Również Sobór Watykański II zwracał uwagę na szczególną rolę tej religii w kształtowaniu się chrześcijaństwa. Włączmy się zatem w tę inicjatywę również po to, by poszerzyć naszą wiedzę o judaizmie. Zaś po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Nie zapominajmy, że zarówno chrześcijaństwo, jak i judaizm, i islam wyznają wiarę w jednego Boga i wywodzą swoje pochodzenie od Abrahama, ojca naszej wiary, jak określa go autor Listu do Hebrajczyków.

2. W czwartek o godz. 11.00 zapraszam wszystkich na Mszę św. dziękczynno-błagalną w rocznicę święceń ks. Proboszcza.

3. Ofiary na tacę i do ksiąg ofiarnych są przeznaczone na nasze dzieła parafialne. W tej chwili spłacamy renowację figur, kapitalny remont sali nad zakrystią i mamy do opłacenia rachunki za energię gazową i elektryczną.

4. Msze św. od poniedziałku do piątku po południu sprawujemy o godz. 16.00, w sobotę o 18.00, natomiast w niedzielę o godz. 19.00.

5. Plan kolędy znajduje się w gablocie i na stronie internetowej.

W tym tygodniu patronuje nam:

• 17 I – św. Antoni, opat, pierwszy pustelnik, który po śmierci rodziców rozdał swój majątek ubogim, a sam udał się na pustynię, by poświęcić się modlitwie i postom (wspomnienie obowiązkowe).
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2018. Wizyt: