Ogłoszenia duszpasterskie

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
15 LIPCA 2018

1. Chrystus wzywa nas do nawrócenia, czyli oddania tego, co „cesarskie cesarzowi, co Boskie Bogu”. Mimo czasu wolnego nie lekceważmy tego wezwania ani nie odkładajmy go na później.

2. Dla wielu rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Pamiętajmy jednak, że nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się – gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.

3. Od przyszłej niedzieli obchodzimy Po raz 19. jest obchodzony z inicjatywy MIVA Polska Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, związany ze wspomnieniem Patrona Kierowców i Podróżujących - św. Krzysztofa. Hasłem tegorocznego Tygodnia jest: Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa. MIVA Polska prowadzi w tym czasie Akcję św. Krzysztof - 1gr za 1km. Jest to apel do kierowców, aby podziękować Bogu za bezpieczne podróże i w myśl hasła 1 grosz za 1km bezpiecznej jazdy przekazać swój dar na środki transportu dla misjonarzy. W przyszłą niedzielę zbiórka do Puszek będzie na ten cel.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• w poniedziałek, 16 lipca – Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel. Wspomnienie nawiązuje do klasztoru na górze Karmel, z którego mnisi dotarli do Europy i zaczęli upowszechniać zwyczaj noszenia szkaplerza Najświętszej Maryi Panny jako znaku zbawienia, ratunku w niebezpieczeństwach i przymierza pokoju;

• w piątek, 20 lipca – błogosławiony Czesław, duchowy syn świętego Dominika, od którego przyjął habit dominikański.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2018. Wizyt: