TRANSMISJA LIVE

z naszego kościoła

KANAŁ Sw. Barbara Gdansk NA YOUTUBE.


Ogłoszenia duszpasterskie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
10 STYCZNIA 2021

1. Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. I choć w naszych kościołach kolędy będą rozbrzmiewać jeszcze do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, to jednak liturgia będzie już kierować nasz wzrok na Jezusa, który rozpoczyna swoją publiczną działalność.

2. Uwaga!

Od poniedziałku do piątku Msza św. zamiast o godz. 18.00 jest o godz. 16.00.

Przez cały styczeń na tych Mszach św. modlimy się o błogosławieństwo dla rodzin z naszej parafii. Niestety nie możemy odwiedzać rodzin z błogosławieństwem kolędowym jak co roku ze względu na pandemię. Przez cały styczeń to błogosławieństwo będzie po Mszy św. o godz. 16.00 a w sobotę o godz. 18.00. Przez cały styczeń można też składać ofiary kolędowe, za które dziękujemy.

3. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę i do ksiąg ofiarnych są przeznaczone na energię elektryczną i gazową.

W tym tygodniu patronują nam

17 I – św. Antoni, opat, pierwszy pustelnik, który po śmierci rodziców rozdał swój majątek ubogim, a sam udał się na pustynię, by poświęcić się modlitwie i postom (wspomnienie obowiązkowe).


WSKAZANIA BP. JACKA JEZIERSKIEGO DLA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ (24 X 2020).

1. Od 17 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników nabożeństw (1 osoba na 7m2).

2. W sytuacji zaostrzenia wymagań sanitarnych niemożliwe stały się spotkania grup, wspólnot i kręgów działających w salkach parafialnych.

3. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, a także w pozostałe dni listopada, nie organizujemy Mszy i procesji na cmentarzach. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłych rozłożyć w czasie, już w najbliższym tygodniu i aż do końca listopada. Chodzi o to, by uniknąć przebywania w tłumie osób na cmentarzu, o co apeluje również Policja.

4. Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad.

5. Obecność na Mszy św. jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące. Obecność tą uniemożliwiają jednak różne przeszkody. Dyspensy od udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy św. nie należy rozumieć magicznie.

• Chrześcijanin sam rozeznaje swoją sytuację i ocenia ją w świetle wiary, rozumu oraz wiedzy o zagrożeniu epidemią. Np. rodzice decydują w imieniu niepełnoletnich dzieci o ich udziale w niedzielnej Mszy, albo o pozostaniu w domu.

• W archidiecezji gdańskiej została już udzielona dyspensa, zwalniająca z udziału w niedzielnej Eucharystii i obejmująca kilka kategorii osób. Mogą z niej korzystać: chorzy, seniorzy, przeżywający lęki, pracownicy ochrony zdrowia, pełniący służbę na rzecz społeczeństwa.

• Powodem, który usprawiedliwia nieobecność na nabożeństwie niedzielnym lub świątecznym, jest ograniczona obecnie liczba miejsc w kościołach.

• Przyczyną grzechu nie są przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo w Eucharystii, ale zła wola, własne zaniedbanie oraz lenistwo, które są lekceważeniem Boga Stwórcy.

6. Proszę duszpasterzy, aby nie rozbudowywali nadmiernie ogłoszeń podczas Mszy świętej. Nie mogą one zająć miejsca nauczania niedzielnego, które realizujemy poprzez homilię, nawiązującą do czytań biblijnych.

+Jacek Jezierski

administrator archidiecezji gdańskiej
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2020. Wizyt: