Ogłoszenia duszpasterskie

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
18 SIERPNIA 2019

1. Chrystus powiedział nam po raz kolejny: „Kto spożywa Moje ciało i pije Moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Innymi słowy, jeżeli nie będziemy przystępowali do Komunii Świętej, nie będziemy mieli w sobie właściwego życia Bożego. A może tak niewiele potrzeba, by mieć życie wieczne?

2. Przeżywamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie picia napojów alkoholowych, chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz silniejsza i bardziej konsekwentna.

3. W przyszła niedzielę będzie zbiórka do puszek na utrzymanie Seminarium Duchownego.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• we wtorek, 20 sierpnia – święty Bernard, opat cysterski, który w XII wieku wywarł ogromny wpływ na Europę. Został ogłoszony doktorem Kościoła;

• w środę, 21 sierpnia – święty papież Pius X, kierujący Kościołem na początku XX wieku. Nazywany jest często „Papieżem Eucharystii”, gdyż przez swoją działalność i reformy przyczynił się do ożywienia życia eucharystycznego w Kościele. W jego wspomnienie odnówmy największą cześć do Najświętszego z sakramentów;

• w czwartek, 22 sierpnia – Najświętsza Maryja Panna Królowa. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

• w sobotę, 24 sierpnia – święty Bartłomiej, apostoł Jezusa. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię do Armenii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

Do Domu Ojca odeszła Pani Urszula Zielińska z Długich Ogrodów 4. Módlmy się w jej intencji.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2019. Wizyt: