Ogłoszenia duszpasterskie

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
19 MAJA 2019

1. Liturgia 5. niedzieli Wielkanocy ukazuje nam ustanowienie pierwszych diakonów. Co z kolei ma nam przypominać, że każdy z nas jest powołany do służby drugiemu człowiekowi. Może warto by było sobie postawić pytanie, jak to konkretnie wygląda w naszym codziennym życiu.

2. W naszym kościele codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.30 a w niedzielę o godz. 18.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.

3. Również w tym tygodniu, w piątek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. Wspomnienie to zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w 1816 roku przez papieża Piusa VII jako podziękowanie za wyzwolenie z niewoli napoleońskiej. Matka Boża Wspomożycielka wiernych jest szczególnie czczona w zgromadzeniach salezjańskich założonych przez ks. Jana Bosko. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz Naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki.

4. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia będziemy się modlili za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym postanawia, że dzień 24 maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest jeszcze prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy choćby dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

5. Dzisiaj po Mszy świętej wieczornej Akademia Muzyczna zaprasza na:

71. KONCERT Z CYKLU „KATEDRA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZAPRASZA”

WYKONAWCY:

HANNA DYS – ORGANY
WOJCIECH SZLACHCIKOWSKI – SKRZYPCE

W PROGRAMIE:

J.S. BACH, F. BOROWSKI, G.F. HÄNDEL, J.H. ROMAN, J. RHEINBERGER, A. SCHNITTK

6. W przyszłą niedzielę Mszę św. o godzinie 12.30 uświetnią muzycznie Chór Kameralny Ars Cameralis z Krakowa oraz Chór Kameralny 441 Herców z Gdańska. Zaraz po mszy świętej oba zespoły zaprezentują się na koncercie z cyklu „Gdańska Wiosna Chóralna 2019”. Serdecznie spraszamy.

7. Do Domu Ojca odeszła Helena Kaszubowska lat 80 z Długich Ogrodów 51. Uroczystości pożegnalne rozpoczną się w kościele św. Barbary w środę o godz. 9.30.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2019. Wizyt: