Ogłoszenia duszpasterskie

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
10 LISTOPADA 2019

XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę i żyjącym w skrajnej biedzie chrześcijanom w Sudanie Południowym. Poprzez dar modlitwy w ich intencji oraz w intencji pokoju w tym ogarniętym wojnami domowymi kraju możemy wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego. Chrześcijanie w Sudanie Południowym stanowią większość. Prześladowania i cierpienie, jakich doświadczają, związane są głównie z głodem, który dotyka 61 % populacji, czyli ok. 7 mln ludzi. Konflikty zbrojne wewnątrz kraju zmusiły setki tysięcy ludzi do ucieczki i szukania schronienia w obozach dla uchodźców. W obliczu tych działań zawsze najbardziej cierpią najsłabsi, a więc kobiety i dzieci. W naszym kościele 23 listopada będziemy ofiarami do puszek wspierać Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju. Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie.

Wszystkie akcje, które prowadzimy, moża śledzić na naszej stronie internetowej www.pkwp.org. Tam również zamieściliśmy modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Można nas znaleźć także w mediach społecznościowych.

1. Jutro, 11 listopada – nasze Narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msze Święte o godzinie 06.30, 10.00 za Ojczyznę i 18.00.

2. W listopadzie tradycyjnie pamiętamy o modlitwie za zmarłych. Stosunek do zmarłych jest wyrazem naszej duchowej kultury. Chrześcijańska wiara nakazuje nam coś więcej niż dbałość o rodzinne groby czy bezimienne mogiły. Wierzymy, że zmarli sami pomóc sobie już nie mogą. Pamiętajmy o nich nie tylko w listopadzie. Polecając ich Bożemu miłosierdziu, miejmy na uwadze, że kiedyś sami będziemy w podobnej potrzebie. Kartki na Wypominki i na Msze św. zbiorowe można zabrać przy wejściu kościoła. Wypominki będą przez cały listopad w dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 18.00. Msze św. zbiorowe będziemy sprawowali w czwartki 7, 14, 21, i w piątek 29 listopada o godz. 18.00.

3. Przy wyjściu można złożyć ofiarę na remonty w parafii i na zegar naszego kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 11 XI – Święty Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe);

• 12 XI – Święty Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe);

• 13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie obowiązkowe).
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2019. Wizyt: