Ogłoszenia duszpasterskie

JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
17 CZERWCA 2018

1. Umiejętność czekania razem z Panem aż do czasu żniwa to, jak usłyszeliśmy dzisiaj, wyraz chrześcijańskiej cierpliwości. Jest to postawa trudna, ale taka jest natura królestwa Bożego, które wzrasta niewidocznie i dojrzewa powoli. Zaufajmy Bogu, bo On wie, co czyni.

2. Trwa czerwiec – miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusowe. Nabożeństwa czerwcowe sprawujemy w naszym kościele w łączności z wieczorną Mszą św. Uczestnicząc w nich, modląc się wspólnie słowami litanii do Serca Pana Jezusa, powiększajmy chwałę Bożą.

3. W przyszłą niedzielę, 24 czerwca, obchodzić będziemy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jest on jedynym świętym oprócz Matki Bożej, którego narodzenie wspomina się w liturgii Kościoła. Wynika to z jego ogromnego znaczenia jako poprzednika Mesjasza.

4. Msza na zakończenie roku szkolnego z udziałem Szkoły Podstawowej Nr 4 odbędzie się w czwartek o godz. 8.30, a dla Szkoły Lingwista w piątek o godz. 9.00. Dodatkowa spowiedź dla dzieci i młodzieży będzie w środę i czwartek od godz. 17.00.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2018. Wizyt: