Ogłoszenia duszpasterskie

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
25 CZERWCA 2017

1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Pana Boga i bliźniego. Do piątku nabożeństwo wieczorne będzie o godz. 17:40 przed wieczorną Mszą św. a w sobotę o godz. 17:30 będzie nabożeństwo fatimskie pierwszej soboty. Dzisiaj nabożeństwo do Serca Pana Jezusa sprawujemy o godz. 18:00.

2. We wtorek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym kościele, zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym!

3. W środę, 28 czerwca, celebracją wieczornej Mszy Świętej wigilijnej o godz. 18:00 wchodzimy w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym pod datą 29 czerwca czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.

W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła msze św. będą o godz. 6:30, 9:00 i o 18:00.

4. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystać z sakramentu pokuty. W naszym kościele okazja do spowiedzi św. codziennie od godz. 17:30 Wszystkim wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop był miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra i duchowego wzrostu.

5. W lipcu i w sierpniu księża odwiedzają chorych w naglących przypadkach po wezwaniu osobistym lub telefonicznym.

6. Dzisiaj okażmy naszą wdzięczność ofiarami do puszek tym co nam grają i śpiewają.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• 28 VI – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu, wykształcony teolog, obrońca tradycji apostolskiej i męczennik, ojciec i doktor Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2017. Wizyt: