TRANSMISJA LIVE

KANAŁ Sw. Barbara Gdansk NA YOUTUBE.


Ogłoszenia duszpasterskie

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21 LUTEGO 2010

1. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby jego drugim początkiem tego okresu dla tych, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały Kościół rozpoczął 40-dniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi na do prawdziwego spotkania ze zmartwychwstałym Panem.

2. W piątek wspólnie będziemy rozważać Drogę Krzyżową, o godz. 10.00 i 17.30 a w niedzielę będziemy śpiewali Gorzkie Żale z naukami pasyjnymi „W trosce o zbawienie człowieka” o godz. 18.00. Za uczestnictwo w tych nabożeństwach możemy otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Jest też okazja do złożenia jałmużny wielkopostnej. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o postanowieniach na Wielki Post.

3. Jutro, w poniedziałek, 22 lutego przypada święto katedry świętego Piotra. Kościół obchodzi je już od IV wieku, przypominając w ten sposób rolę Stolicy Piotrowej dla zachowania jedności Kościoła.

4. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Misje z racji przypadającej niedzieli misyjnej Ad Gentes pod hasłem „Misje to sprawa miłości”

5. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii poprowadzi od niedzieli palmowej Ks. Prof. Wojciech Bęben misjonarz, antropolog i religioznawca.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

KAMIL RÓŻAŃSKI Z ULICY POTOKOWEJ W GDAŃSKU
PATRYCJA WOJEWODA Z ULICY OŁOWIANKA

MICHAŁ RÓŻYCKI Z DŁUGICH OGRODÓW
KAMILA MACHOWSKA Z ULICY OLSZTYŃSKIEJ

BARTOSZ CHYLEWSKI Z ULICY SEREDYŃSKIEGO
NATALIA FRANKOWSKA Z ULICY SEREDYŃSKIEGO

DO DOMU OJCA ODESZLI

GERTRUDA MŁYŃSKA LAT 66 Z ULICY SZOPY
STANISŁAW URBANOWICZ LAT 81 Z DŁUGICH OGRODÓW


WSKAZANIA BP. JACKA JEZIERSKIEGO DLA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ (24 X 2020).

1. Od 17 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników nabożeństw (1 osoba na 7m2).

2. W sytuacji zaostrzenia wymagań sanitarnych niemożliwe stały się spotkania grup, wspólnot i kręgów działających w salkach parafialnych.

3. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, a także w pozostałe dni listopada, nie organizujemy Mszy i procesji na cmentarzach. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłych rozłożyć w czasie, już w najbliższym tygodniu i aż do końca listopada. Chodzi o to, by uniknąć przebywania w tłumie osób na cmentarzu, o co apeluje również Policja.

4. Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad.

5. Obecność na Mszy św. jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące. Obecność tą uniemożliwiają jednak różne przeszkody. Dyspensy od udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy św. nie należy rozumieć magicznie.

• Chrześcijanin sam rozeznaje swoją sytuację i ocenia ją w świetle wiary, rozumu oraz wiedzy o zagrożeniu epidemią. Np. rodzice decydują w imieniu niepełnoletnich dzieci o ich udziale w niedzielnej Mszy, albo o pozostaniu w domu.

• W archidiecezji gdańskiej została już udzielona dyspensa, zwalniająca z udziału w niedzielnej Eucharystii i obejmująca kilka kategorii osób. Mogą z niej korzystać: chorzy, seniorzy, przeżywający lęki, pracownicy ochrony zdrowia, pełniący służbę na rzecz społeczeństwa.

• Powodem, który usprawiedliwia nieobecność na nabożeństwie niedzielnym lub świątecznym, jest ograniczona obecnie liczba miejsc w kościołach.

• Przyczyną grzechu nie są przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo w Eucharystii, ale zła wola, własne zaniedbanie oraz lenistwo, które są lekceważeniem Boga Stwórcy.

6. Proszę duszpasterzy, aby nie rozbudowywali nadmiernie ogłoszeń podczas Mszy świętej. Nie mogą one zająć miejsca nauczania niedzielnego, które realizujemy poprzez homilię, nawiązującą do czytań biblijnych.

+Jacek Jezierski

administrator archidiecezji gdańskiej
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2020. Wizyt: