Ogłoszenia duszpasterskie

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
11 LUTEGO 2018

l. Kończy się tegoroczny Karnawał! W tym tygodniu, 14 lutego, przypada Środa Popielcowa.

Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 6:30 i 9:00. Po południu o godz. 17:00 i 18:00. Na Mszę św. o godz. 18:00 zapraszamy młodzież i rodziców przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. Środa popielcowa otwiera święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby.
Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

2. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Wszystkich od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą współpracą z Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

4. W Wielkim Poście uczestniczymy w Drodze Krzyżowej w każdy piątek o godz. 10:00 lub 17:00 W niedzielę bierzemy udział w nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 18:00

5. Dzisiaj zbiórka na tacę i do ksiąg na rachunki za energie elektryczną i gazową.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2018. Wizyt: