PORADNIA „PO-MOC”
        Pomoc i terapia psychologicznaPREAMBUŁA:

Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi” (Papież Franciszek, „Evangelii gaudium” nr. 46).

Zespół Poradni PO-MOC, działającej przy parafii św. Barbary w Gdańsku, pragnie, aby była ona miejscem towarzyszenia człowiekowi, który doświadczając kryzysu i pozostając „na skraju drogi”, doświadcza wielokrotnie opuszczenia, samotności i bezradności.

Jesteśmy chrześcijanami i wierzymy, że Moc większa od nas samych, może przywracać zdrowie psychiczne i duchowe.

ADRES: ul.Długie Ogrody 19, 80-761 Gdańsk

KONTAKT: Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować:

e-mail:pomoc.barbara@gmail.com
telefonicznie: tylko w wyznaczonych przez doradców godzinach; prosimy nie zostawiać wiadomości SMS.ZESPÓŁ PORADNI:

ks. mgr Piotr Adamski:
wikariusz parafii św. Barbary w Gdański, duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, katecheta, rekolekcjonista, kierownik duchowy;
Udziela pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 737-959-015 (dyżur telefoniczny tylko we wtorek w godz. od 19:00 - 21:00)


dr Anna Owczarek:
psycholog, wykładowca, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię krótkoterminową i długoterminową, indywidualną oraz grupową dla dorosłych i młodzieży. Udziela pomocy psychologicznej w formie:
- spotkań indywidualnych - konsultacji psychologicznej i psychoterapii indywidualnej,
- warsztatów grupowych i treningów grupowych,
- konsultacji rodzinnych/małżeńskich.

Zgłaszająca się osoba lub rodzina zapraszana jest na 2-3 konsultacje, które prowadzą do ustalenia sposobu oferowanej pomocy (np. dalsza psychoterapia, udział w warsztatach, itp)

Tel. 696-020-070 (dyżur telefoniczny tylko w poniedziałek w godz. 12:30 - 14:00)


mgr Marcin Gmiąt
psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, nauczyciel, tutor, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, koordynator ruchu "Mężczyźni św. Józefa" na teren Szkocji. Prowadzi warsztaty rozwojowe w temacie komunikacji, relacji i emocji oraz liczne konferencje psychoedukacyjne.
Udziela pomocy w formie psychoterapii indywidualnej długoterminowej i krótkoterminowej dla dorosłych oraz konsultacji psychologicznych.

Przyjmuje na wstępną konsultację w celu rozpoznania trudności oraz dróg rozwoju, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Tel. 884-941-969


mgr Mirosława Pakur:
nauczyciel, pedagog, lider ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy parafii św. Barbary w Gdańsku, prowadząca warsztaty "12 kroków ku pełni życia", doradca rodzinny Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dużym doświadczaniem praktycznym.
Udziela pomocy małżeństwom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 660-713-364 (dyżur telefoniczny tylko w poniedziałki od godz. 12:00 - 15:00)


dr Justyna Kwaśniak:
nauczyciel, pedagog, zaangażowana w posługę Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy parafii św. Barbary w Gdańsku, współprowadząca warsztaty "12 kroków ku pełni życia".
Udziela pomocy małżonkom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 736-039-886 (dyżur telefoniczny tylko w środę w godz. 19:00 - 21:00)


Marek:
trzeźwiejący alkoholik, zaangażowany w ruch Anonimowych Alkoholików (AA). Udziela pomocy małżonkom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Kontakt przez księdza Piotra i doradców rodzinnych.


ZASADY ODPŁATNOŚCI:

- Wizyta u doradców rodzinnych i konsultacja z księdzem są udzielane bezpłatnie.
- Porady psychologiczne wg zasady: pierwsza konsultacja darmowa, kolejne płatne po indywidualnym uzgodnieniu.

KONTO PORADNI: wpłat prosimy dokonywać na konto, koniecznie ze wskazanym tytułem przelewu!


Możesz wesprzeć działania Poradni "Po-moc" swoimi dobrowolnymi ofiarami, które chcemy przeznaczać na dofinansowanie terapii osób niezamożnych.
Prosimy o wpłaty na poniższe konto:

24 1240 5354 1111 0010 8277 2517

Tytuł przelewu: "Cele statutowe - poradnictwo rodzinne"
Adres: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
św. Mikołaja 1
81-062 Gdynia
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2018. Wizyt: