TRANSMISJA LIVE

KANAŁ Sw. Barbara Gdansk NA YOUTUBE.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA - CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7 KWIETNIA 2024

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

2. Jutro przypada przeniesiona w tym roku z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci – domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy.

Jutro podczas Mszy św. o godz. 18:00 będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, która jest 9-cio miesięczną modlitwą w intencji poczętego dziecka zagrożonego śmiercią w łonie matki. Osoby chcące podjąć adopcję przynoszą świecę na jutrzejszą Mszę św.

3. W nadchodzącą środę, 10 kwietnia, przypada rocznica katastrofy polskiego rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Pewnie pamiętamy jeszcze, jak trudne to było doświadczenie dla polskiego narodu, jak głęboka żałoba spowiła serca wielu Polaków. Wspominając tamte chwile, w osobistych modlitwach polecajmy Bożemu miłosierdziu wszystkich, którzy wówczas zginęli, i prośmy o błogosławione owoce ofiary ich życia, zwłaszcza dla naszego narodu, naszej Ojczyzny ciągle tak bardzo doświadczanej. Prośmy Boga o to, abyśmy wreszcie potrafili wyciągać z tej i innych lekcji historii właściwe wnioski.

4. W przyszłą niedzielę taca i ofiary do księgi ofiar są przeznaczone na koszty funkcjonowania naszej parafii. Spłacamy rachunki za gaz i prąd.

5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na dzieła miłosierdzia Caritasu.


Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2023. Wizyt: