TRANSMISJA LIVE

KANAŁ Sw. Barbara Gdansk NA YOUTUBE.


Ogłoszenia duszpasterskie

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY
18 KWIETNIA 2021

1. D ziś – trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny, który przeżywać będziemy pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” Przypominają nam one, by zwrócić uwagę na Biblię, czyli Pismo Święte, najważniejszą księgę dla całego Kościoła i dla każdego z nas tu obecnych. Zawiera ona bowiem objawienie Boże dotyczące naszego zbawienia. Tej księgi nie może zabraknąć w żadnym domu. Nie może też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie. Dziś można ją nabyć przy naszym kościele. Jej rozprowadzaniem zajmują się przedstawiciele Caritas. Warto skorzystać z tej oferty.

2. W piątek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika.

Po Mszach św. będzie błogosławieństwo relikwiami św. Wojciecha.

3. Z a tydzień – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. W tę niedzielę będziemy obchodzić 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby Bogu w Kościele, rozpoczynający kwartalne dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w Polsce Tydzień Modlitw o Powołania.

4. D zisiaj ofiarami do ksiąg i na tacę możemy pomóc w utrzymaniu naszej parafii.

5. W przyszłą niedzielę akcja POLA NADZIEII. Naszymi ofiarami wspieramy wszystkie hospicja na ternie naszej diecezji.WSKAZANIA BP. JACKA JEZIERSKIEGO DLA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ (24 X 2020).

1. Od 17 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników nabożeństw (1 osoba na 7m2).

2. W sytuacji zaostrzenia wymagań sanitarnych niemożliwe stały się spotkania grup, wspólnot i kręgów działających w salkach parafialnych.

3. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, a także w pozostałe dni listopada, nie organizujemy Mszy i procesji na cmentarzach. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłych rozłożyć w czasie, już w najbliższym tygodniu i aż do końca listopada. Chodzi o to, by uniknąć przebywania w tłumie osób na cmentarzu, o co apeluje również Policja.

4. Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad.

5. Obecność na Mszy św. jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące. Obecność tą uniemożliwiają jednak różne przeszkody. Dyspensy od udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy św. nie należy rozumieć magicznie.

• Chrześcijanin sam rozeznaje swoją sytuację i ocenia ją w świetle wiary, rozumu oraz wiedzy o zagrożeniu epidemią. Np. rodzice decydują w imieniu niepełnoletnich dzieci o ich udziale w niedzielnej Mszy, albo o pozostaniu w domu.

• W archidiecezji gdańskiej została już udzielona dyspensa, zwalniająca z udziału w niedzielnej Eucharystii i obejmująca kilka kategorii osób. Mogą z niej korzystać: chorzy, seniorzy, przeżywający lęki, pracownicy ochrony zdrowia, pełniący służbę na rzecz społeczeństwa.

• Powodem, który usprawiedliwia nieobecność na nabożeństwie niedzielnym lub świątecznym, jest ograniczona obecnie liczba miejsc w kościołach.

• Przyczyną grzechu nie są przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo w Eucharystii, ale zła wola, własne zaniedbanie oraz lenistwo, które są lekceważeniem Boga Stwórcy.

6. Proszę duszpasterzy, aby nie rozbudowywali nadmiernie ogłoszeń podczas Mszy świętej. Nie mogą one zająć miejsca nauczania niedzielnego, które realizujemy poprzez homilię, nawiązującą do czytań biblijnych.

+Jacek Jezierski

administrator archidiecezji gdańskiej
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2020. Wizyt: