PREAMBUŁA:

Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokójój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi” (Papież Franciszek, „Evangelii gaudium” nr. 46).

Zespół Poradni „Po-Moc”, działającej przy parafii św. Barbary w Gdańsku, pragnie, aby była ona miejscem towarzyszenia człowiekowi, który doświadczając kryzysu i pozostając „na skraju drogi”, doświadcza wielokrotnie opuszczenia, samotności i bezradności.

Jesteśmy chrześcijanami i wierzymy, że Moc większa od nas samych, może przywracać zdrowie psychiczne i duchowe.

Oferujemy pomoc w zakresie:

interwencja kryzysowa
przemoc domowa
kryzysy małżeńskie
problemy rodzinne
kryzysy rozwojowe
uzależnienia i współuzależnienia
depresja, nerwice, lęki, obniżenia nastroju
problemy emocjonalne
trudności w relacjach
zaburzenia odżywiania
poradnictwo dla rodziców w problemach wychowawczych

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się zwykle raz w tygodniu i są odpłatne. Koszt sesji każdy psychoterapeuta uzgadnia osobiście.

ADRES: ul. Długie Ogrody 19, 80-761 Gdańsk

KONTAKT: Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować

- e-mail: pomoc.barbara@gmail.com
- telefonicznie: tylko w wyznaczonych przez doradców godzinach; prosimy nie zostawiać wiadomości SMS.

KONTO PORADNI: Możesz wesprzeć działania Poradni „Po-Moc” swoimi dobrowolnymi ofiarami

ING BANK ŚLĄSKI nr r-ku: 77 1050 1764 1000 0023 0837 0234
Tytuł przelewu: „Poradnia”
Adres: ul. Długie Ogrody 19
80-761 Gdańsk

ZESPÓŁ PORADNI:

ks. mgr Piotr Adamski

Jestem od 27 lat księdzem. Posługuję jako wikariusz i katecheta, rekolekcjonista oraz kierownik duchowy. Bliska jest mi modlitwa prawosławnego akatystu, w którym zwracam się do Ducha Świętego słowami: Duchu „który dajesz zdrowie, a niszczysz to, co niesie rozkład; przez którego lekarz ratuje, a cuda czyni uzdrowiciel – zamieszkaj w nas!”. W swojej pracy łączę doświadczenie duchowe z pomocą psychoterapeutyczną. Dlatego oprócz teologii ukończyłem studia podyplomowe „Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz „Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
Jestem psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji. Udzielam pomocy w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.
Pracuję również on-line.

e-mail: terapia.adamski@gmail.comdr Justyna Kwaśniak

Jestem psychoterapeutką, pracuję w nurcie integracyjnym. W swojej pracy pomagam osobom dorosłym doświadczającym kryzysów małżeńskich, trudności w relacjach z innymi czy z samym sobą, które są często wynikiem bolesnych doświadczeń dziecięcych czy traum wieku dorosłego. Podczas spotkań konsultacyjnych wspólnie ustalamy strategię pracy i częstotliwość spotkań. Nie udzielam rad. Głęboko wierzę w wewnętrzną siłę każdego z nas do odkrywania własnej drogi w dążeniu do samorozwoju i samorealizacji czyli do wprowadzania zmian we własnym życiu. Podążam za klientem i jego potrzebami, motywując i wspierając w procesie zmiany. Sesje poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów.
Pracuję również on-line. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie gdzie kontynuuję szkolenie w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Od trzydziestu lat jako nauczyciel – pedagog, pracuję z młodzieżą i młodymi dorosłymi dzieląc się moją drugą pasją jaką jest chemia. Uczę się tu rozumienia i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Swoją pracę naukową realizowałam w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego UG.

Tel. 605-308-064 (dyżur telefoniczny tylko w środę w godz. 19:00 do 21:00)
e-mail: spotkanieterapeutyczne@gmail.comdr Anna Owczarek

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Prowadzę głównie psychoterapię osób dorosłych, konsultacje małżeńskie (do 5 spotkań ) oraz szkolenia grupowe w formie online. Pracuję w nurcie integracyjnym. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, tam uzyskałam również tytuł doktora Psychologii. Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne zdobywałam na 2-letnim Kurs Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz podczas 2-letniego Kursu Psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w wielu krótszych szkoleniach skupionych na określonej problematyce. Doświadczenie praktyczne w zakresie psychoterapii zdobyłam pracując jako psychoterapeuta na Oddziale Nerwic dla dorosłych oraz w Ośrodku dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowań, pracując w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” w Tczewie oraz pracując od kilku lat z klientami indywidualnymi. Ponadto miałam okazję odbyć staże kliniczne na oddziale Szpitala Psychiatrycznego „Srebrzysko” oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Praca terapeutyczna w poradni Po-Moc jest poddawana superwizji. W pracy z dorosłymi koncentruję się szczególnie na problematyce związanej z trudnymi relacjami z innymi, długotrwałymi skutkami traum, skutkami przemocy oraz pomocy osobom doświadczającym aktualnie przemocy, osobom doświadczającym trudności w związkach, przejawiającym kompulsywne zachowania, trudności w funkcjonowaniu społecznych z powodu lękow, depresji, zaburzeń afektywnych.

W poradni prowadzę:

psychoterapię indywidualną długoterminową dla dorosłych
konsultację małżeńską (maximum 5 spotkań)
warsztaty w formie online

Zgłaszająca się osoba zapraszana jest na 1-2 konsultacje, które prowadzą do ustalenia sposobu oferowanej pomocy (np. dalsza psychoterapia, udział w warsztatach, itp) po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo.

Tel. 696-020-070mgr Marcin Gmiąt

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie integratywnym, tzn. korzystającym z dorobku różnych szkół i nurtów psychoterapii oraz własnych, wypracowanych metod, Jako terapeuta chrześcijański bazuję na antropologicznym rozumieniu człowieka według fenomenologii Edyty Stein zrodzonej z fascynacji człowiekiem. Najbliższe mi jest rozumienie terapii jako pełnego spotkania dwojga osób w szczególnym dialogu, w którym człowiek potrzebujący doświadczając empatii i zrozumienia, krok po kroku zaczyna rozumieć przyczynę swoich trudności a w bezpiecznej relacji ma szansę przeżyć na nowo to, co trudne i dojść do wolności od swoich niezrozumiałych emocji, myśli, zachowań oraz wprowadzić zmiany w swoim postrzeganiu siebie, świata oraz drugiego człowieka. Głęboko wierzę w potencjał i dynamizm człowieka do wprowadzania zmian w swoim życiu.

Ukończyłem Podyplomowe Studia Psychoterapii Integratywnej (Studium Psychoterapii Chrześcijańskiej w Warszawie). Obecnie jestem w trakcie certyfikacji. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Korzystając z dorobku różnych szkół i nurtów psychoterapii podejmuję się licznych, dodatkowych kursów i szkoleń, m.in.: ISTDP, Terapia Schematów, Terapia oparta na współczuciu (CFT), Mentalizacja, Terapia Skoncentrowana na Emocjach, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Time Perspective Therapy (TPT), Terapia Par, Porozumienie bez Przemocy (Noviolent Communication), Mindfulness i inne. Jestem także absolwentem studiów teologicznych w Jerozolimie (Izrael), co jest fundamentem mojego pełnego rozumienia człowieka jako istoty duchowo-cielesnej.

Tel. 884-941-969mgr Mirosława Pakur

Nauczyciel, pedagog, lider ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy parafii św. Barbary w Gdańsku, prowadząca warsztaty „12 kroków ku pełni życia”, doradca rodzinny Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dużym doświadczaniem praktycznym.

Udziela pomocy małżeństwom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 660-713-364 (dyżur telefoniczny tylko w poniedziałki od godz. 12:00 - 15:00)Marek

Trzeźwiejący alkoholik, zaangażowany w ruch Anonimowych Alkoholików (AA).

udziela pomocy małżonkom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Kontakt przez psychoterapeutów.Z zespołem poradni współpracuje mgr Joanna Grzenia

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 4-letniego Studium Psychoterapii w nurcie integracyjnym SPCH, Kursu podstawowego terapii systemowej WTTS. Dyplomowany psychoterapeuta, oligopedagog. Od wielu lat rozwija swoje zainteresowania związane z psychoterapią dziecka z traumą i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzi:

terapię indywidualną dorosłych i dzieci
treningi umiejętnośćci społecznych dla dzieci
terapią relacji rodzic-dziecko
problemami z zakresu psychologii rozwoju dziecka i funkcjonowania w systemie szkolnym.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2023. Wizyt: