Świątynia

Kościół św. Barbary w Gdańsku jest obecnie świątynia parafialną Parafii Długie Ogrody z siedzibą dekanatu Gdańsk Dolne Miasto. Świątynia ma długość 36m, szerokość 18m, wysokość 10m oraz powierzchnię użytkową 648m2.

Wieża kościelna o wysokości 40m z umieszczonymi w 1969r trzema spiżowymi dzwonami, darem votum kapłanów Diecezji Magdeburskiej. Wieża jak dawniej góruje nad dzielnicą Długie Ogrody.

W 1969r podczas odbudowy świątyni ze zniszczeń w wojennych podjęto decyzję o rozebraniu nawy południowej sięgającej niemal do samej ulicy Długie Ogrody. Nowa ściana została w roku 1975 ozdobiona nowoczesnymi witrażami ze szkła hutniczego projektu Barbary Massalskiej.

Wystrój prezbiterium jest współczesny, kościół zdobi siedem zabytkowych rzeźb przekazanych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.

W roku 1999 zostały wybudowane przez organmistrza Jerzego Kureckiego z Koźmina nowe 16 głosowe organy o trakturze mechanicznej. W 2004r. Świątynia otrzymała od Urzędu Miasta nocną iluminację.

Obecnie zbieramy środki na odbudowę zegara wieżowego zniszczonego podczas II Wojny Światowej.

Kalendarium

2013 - W dniu 30 stycznia 2013r. zmarł w wieku 91 lat oraz 61 lat kapłaństwa, nestor kapłanów Archidiecezji Gdańskiej ksiądz Prałat Edward Masewicz. W latach 1961–1968 był wikariuszem i ekonomem a w latach 1968–1977 proboszczem parafii Św. Barbary.
2004 - Wykonanie iluminacji zewnętrznej oraz wewnętrznego podświetlenia witraży w południowych oknach.
1999 – Nowe, 16-głosowe organy o trakturze mechanicznej zbudował organmistrz Jerzy Kurecki z Koźmina koło Pogódek.
1994 – Wystrój wnętrza został wzbogacony o stylowe lampy i kinkiety.
1988 – Wykonanie czterech kolejnych witraży od strony północnej.
1987 – Remont wnętrza i ułożenie posadzki.
1975 – Montaż witraży wg projektu B. Massalskiej.
1972 – Zakończenie rekonstrukcji wieży kościelnej.
1969 – Parafia otrzymała trzy spiżowe dzwony, ufundowane przez katolików niemieckich, przeznaczone pierwotnie dla kościoła mariackiego.
1968 - Erekcja parafii przez ks. bp. E. Nowickiego w dniu 30 marca.
1967 - Oficjalne pozwolenie na budowę - otrzymane w dniu 17 marca.
1966 - Decyzja o rozbiórce nawy południowej.
1961 – Rozpoczęcie odbudowano kościół bez nawy południowej.
1960 - Pierwsza Msza św. na gruzach kościoła, odbyła się 16 czerwca.
1959 – Świątynię przejął kościół katolicki.
1956 – Rozpoczęto odbudowę kościoła.
1945 – W wyniku działań wojennych zawaliły się ściany szczytowe, górna kondygnacja wieży oraz dachy, a wraz z nimi większość sklepień w północnych kaplicach oraz w arkadach oddzielających nawy. Zniszczeniu uległy też cenne organy.
1835 - Budowa ołtarza głównego
1874 - Otynkowanie wnętrza
1850 - Budowa nowej zakrystii od północy
1835 - Budowa ołtarza głównego
1825 - Zamurowanie podziemi
1807-1813 - Dewastacja w czasie dwukrotnego oblężenia miasta przez wojska francuskie i rosyjskie poprzez umiejscowienia w kościele magazynów oraz szpitala.
1788 – Szkołę przy kościele św. Barbary przekształcono z łacińskiej na niemiecką.
1747 – 39 głosowe organy zbudował wybitny gdański organmistrz Andreas Hildebrandt.
1728 – Kościół uzyskał dodatkową nawę od strony południowej wybudowaną w stylu barokowym.
1620 - Zakończenie budowy hełmu na wieży.
1598 - Kolejna odbudowa.
1571 - Dewastacja. Miasto oblegają wojska Batorego.
1545 - Odbudowa po pożarze i przejęcie przez protestantów.
1545 - Pożar świątyni.
1537 - Pożar świątyni.
1502 - Odbudowa kościoła i wzmocnienie przyporami. Po odbudowie zmiany w religijności gdańszczan spowodowały przekształcenie świątyni na kościół luterański.
1499 – Pożar świątyni.
1456 – Decyzją biskupa kujawskiego Jana Gruszczyńskiego w dniu 28 stycznia kaplica szpitalna św. Barbary podniesiona została do rangi kościoła parafialnego (jednego z sześciu w Gdańsku), przy którym powstała szkoła parafialna.
1436 – Kaplica św. Barbary została przebudowana. Otrzymała założenie halowe, dwunawowe, bez prezbiterium.
1387 – Przy Długich Ogrodach, powstaje szpital dla zakaźnie chorych z kaplicą pod wezwaniem św. Barbary, określaną jako Barbara Capella, podporządkowany kościołowi Najświętszej Panny Marii.

Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2023. Wizyt: