Stabilizacja i interwencyjne wzmocnienie murów kościoła.

Celem zadania jest przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i naprawczych zabezpieczających kościół przed zniszczeniem, mają one na celu powstrzymanie postępującej degradacji substancji tego cennego zabytku oraz usunięcie istniejącego zagrożenia budowlanego.

Mury kościoła są w wielu miejscach popękane i wymagają niezwłocznej interwencji. Dzięki realizacji zadania zwiększy się szansa na zachowanie zabytku i jego autentycznej substancji świadczącej o historii miasta Gdańska i regionu. Wykonanie stabilizacji konstrukcji kościoła polega na wykonaniu serii działań, których celem będzie zespolenie pęknięć oraz zatrzymanie procesu rozstępowania się murów.

Wykonane zostaną m.in. następujące zabiegi: wzmocnienie rdzeniowe murów kościoła prętami, połączenie pękniętych murów systemem prętów wzmacniających, połączenie rozstępujących się murów oczepem, wypełnienie mikropęknięć zaprawą techniką iniekcji ciśnieniowej, stabilizacja gruntu.

Prace konserwatorskie elewacji kościoła - etap III

Celem prac jest wstrzymanie postępującej degradacji substancji tego cennego zabytku.

Zły stan elewacji kościoła wymaga pilnego podjęcia kompleksowych prac konserwatorskich, zadanie dotyczy jej południowej części. Dzięki temu zwiększy się szansa na zachowanie zabytku i jego autentycznej substancji. Prace konserwatorskie południowej elewacji kościoła obejmują: usunięcie glonów i porostów z powierzchni murów, oczyszczenie powierzchni kamienia i muru ceglanego, wzmocnienie strukturalne przełamów zniszczonych cegieł, wykonanie uzupełnień ubytków materiału ceglanego, uzupełnienie ubytków i wypełnienie spoin, zabezpieczenie powierzchni poziomych przed wodą opadową, ujednolicenie kolorystyczne fragmentów elewacji o zniekształconej kolorystyce, impregnację wzmacniającą powierzchni muru ceglanego.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2023. Wizyt: